Σινεμά εσωτερικά

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Αρχεία cookies - σύντομη πληροφορία

Τι είναι τα "cookies" («μικρά αρχεία κειμένου»);

Αρχεία "cookies" νοούνται τα αρχεία πληροφοριών ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ιδίως τα μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή του χρήστη και προορίζονται για τη χρήση των δικτυακών τόπων. Τα αρχεία αυτά επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη και την εμφάνιση της ιστοσελίδας προσαρμοσμένης στις ατομικές προτιμήσεις του. Τα "Cookies" περιέχουν συνήθως το όνομα της ιστοσελίδας από την οποία προέρχονται, τον χρόνο αποθήκευσής τους στην τερματική συσκευή και έχουν ένα μοναδικό αριθμό.

Πως χρησιμοποιούμε τα "cookies";

Τα αρχεία cookies περιέχονται στο πρωτόκολλο HTTP, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία του διακομιστή με το πρόγραμμα περιήγησης. Αποτελούνται από: το κλειδί που προσδιορίζει το όνομα αξίας, την αξία και το χρονικό διάστημα μετά το οποίο το πρόγραμμα περιήγησης οφείλει να διαγράψει το αρχείο cookie. Οι λειτουργίες τους είναι ως επί το πλείστον οι συνήθεις που προβλέπονται από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Τα αρχεία cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου το περιεχόμενο των ιστοσελίδων να προσαρμόζεται στις προτιμήσεις των χρηστών προκειμένου να εξατομικεύεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και να αυξάνεται η χρηστικότητα τους για τον χρήστη.

Ποια αρχεία «cookies» χρησιμοποιούνται από εμάς;

Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων "cookies" – τα «περιόδου σύνδεσης» και τα «μόνιμα». Τα πρώτα είναι προσωρινά αρχεία που παραμένουν στη συσκευή του χρήστη μέχρι να αποσυνδεθεί από την ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο). Τα «μόνιμα» αρχεία παραμένουν στη συσκευή του χρήστη για όσο χρονικό διάστημα έχει καθοριστεί στις παραμέτρους των «cookies» από τον χρήστη ή μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη χειροκίνητα. Τα αρχεία "cookies" που χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες του χειριστού της ιστοσελίδας, ειδικότερα των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, αποτελούν αντικείμενο της δικής τους πολιτικής απορρήτου.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αρχεία "cookies"

Όταν ο Χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τα "cookies" προκειμένου να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης ή την συσκευή του χρήστη – τα "cookies" συλλέγουν διαφόρων ειδών πληροφορίες, οι οποίες κατ’ αρχήν δεν αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα (δηλ. δεν επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη). Ωστόσο, κάποιες εκ των συλλεγόμενων πληροφοριών, σε συνάρτηση με το περιεχόμενο και τη χρήση τους, δύνανται να συνδεθούν με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μπορεί να θεωρηθούν Προσωπικά Δεδομένα. Σε σχέση με την πολιτική της eobuwie.pl / epapoutsia.gr τα δεδομένα κρυπτογραφούνται έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προς αυτό ατόμων σε αυτά.

Δημιουργία Προφίλ

Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των «cookies» στην ιστοσελίδα μας, μας δίνεται η δυνατότητα να μάθουμε τις προτιμήσεις των χρηστών – παραδείγματος χάριν, αναλύοντας πόσο συχνά επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, ή τι προϊόντα προτιμούν. Η ανάλυση της διαδικτυακής συμπεριφοράς μας επιτρέπει να αντιληφθούμε τις συνήθειες και τις προσδοκίες των χρηστών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Χάριν στην τεχνολογία των «cookies», μπορούμε όχι απλώς να προβάλλουμε στον χρήστη διαφήμιση προσαρμοσμένη σε αυτόν (λ.χ. διαφήμιση για παπούτσια, η οποία προκύπτει από την πρόσφατη αναζήτησή του μόνο στην κατηγορία παπούτσια) αλλά από τις διαθέσιμες προσφορές να προβάλλουμε εκείνες που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του χρήστη, επιπλέον δε να δημιουργήσουμε και να παρουσιάσουμε διαφημίσεις, προσφορές και εκπτώσεις που να απευθύνονται αποκλειστικά στο συγκεκριμένο χρήστη και σε κανέναν άλλο.

Η απόρριψη των "cookies" που επιτρέπουν την προσαρμοσμένη σε αυτόν διαφήμιση από το χρήστη δεν σημαίνει ότι ο Χρήστης δεν θα λαμβάνει καμία διαφήμιση κατά την επίσκεψή του στη δική μας ή άλλη ιστοσελίδα – στην περίπτωση αυτή ο Χρήστης θα συνεχίζει να λαμβάνει το ίδιο αριθμό διαφημίσεων, οι οποίες όμως δεν θα σχετίζονται με την παρούσα δραστηριότητα.

Περαιτέρω, η πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητα των χρηστών στο διαδίκτυο, με τη χρήση "cookies", μας επιτρέπει να διεξάγουμε ανάλυση της αγοράς και στατιστική ανάλυση.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και περιέχονται στα "cookies" δύναται να αποθηκευτούν και κατόπιν της λήξης του χρόνου περιήγησης γεγονός που επιτρέπει π.χ. τη χρήση τους στις μελλοντικές επισκέψεις του χρήστη.

Επαναστόχευση

Κάνοντας χρήση της τεχνολογίας των "cookies", μας δίνεται η δυνατότητα να προσεγγίσουμε τους χρήστες που κατά το παρελθόν επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα μας, μέσω άλλων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες.

Η απουσία σύνδεσης της διαφήμισης που παρουσιάζεται στο χρήστη με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του μπορεί να είναι ενοχλητική για αυτόν. Πιστεύουμε ότι είναι πιο θελκτική και χρήσιμη για το χρήστη η προώθηση (σε αυτόν) μηνυμάτων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του, γεγονός που προϋποθέτει την ανάλυση της προηγούμενης συμπεριφοράς του, βάσει της τεχνολογίας των "cookies". Συνεπώς, στοχεύουμε στην προβολή στοχευμένης διαφήμισης στο χρήστη, λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης δραστηριότητας του στο διαδίκτυο.

"Cookies" τρίτων

Τα cookies που χρησιμοποιούμε αποσκοπούν κυρίως στη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας των χρηστών κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας. Ωστόσο, συνεργαζόμαστε με άλλες εταιρείες στο πεδίο της διαφημιστικής τους δραστηριότητας. Για τους σκοπούς αυτής της συνεργασίας, το πρόγραμμα περιήγησης ή άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή του χρήστη αποθηκεύει επίσης cookies από φορείς που διεξάγουν τέτοιες δραστηριότητες μάρκετινγκ. Μπορείτε να διαβάσετε τη λίστα των αξιόπιστων συνεργατών μας στην παρακάτω Πολιτική Cookies.

Τα cookies που στέλνονται από αυτές τις οντότητες υποτίθεται ότι βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της παρουσίασης στις διαφημίσεις των χρηστών που αντιστοιχούν στην ηλεκτρονική τους δραστηριότητα - τρίτα μέρη παρέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο στους χρήστες.

Επομένως, κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, τα cookies από τους συνεργάτες μας αποθηκεύονται επίσης στον υπολογιστή σας ή σε άλλη συσκευή. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που προβάλλονται ή αγοράζονται.

Αφαίρεση / αποκλεισμός αρχείων "cookies"

Υπενθυμίζεται ότι μπορείτε να διαχειριστείτε τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου στην ιστοσελίδα μας ήτου προγράμματος περιήγησης του Διαδικτύου.

Από προεπιλογή, τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε έναν υπολογιστή ή μια συσκευή άλλου χρήστη που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο επιτρέπουν την εισαγωγή ορισμένων τύπων "cookies" σε μια τέτοια συσκευή. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν κατά τρόπο που να εμποδίζει τη χρήση των "cookies" στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης ιστού ή να ενημερώνει για κάθε μεταφορά τους στη συσκευή του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, η συγκατάθεση που εκφράζεται σχετικά με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί οποιαδήποτε στιγμή (εμποδίζοντας την αποθήκευση cookies στο μέλλον).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους τρόπους χειρισμού των "cookies" είναι διαθέσιμες στις ρυθμίσεις του σχετικού λογισμικού (του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο).

Ο περιορισμός της χρήσης των "cookies" ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο.

Σημειώνεται ότι ο αποκλεισμός των cookies αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες ενέργειες θα πρέπει να ληφθούν για κάθε άλλο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται στην ίδια ή άλλη συσκευή.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ CINEMA.GR

 1. Τι αφορά το παρόν αρχείο;

  Η συγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, συμπεριλαμβανόμενης της Εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Πολιτική») είναι ενημερωτικής φύσης, συνεπώς δεν πρόκειται για μια πηγή υποχρεώσεων των Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής (δεν αποτελεί σύμβαση ή κανονισμό).

  Οι πληροφορίες που περιέχονται στην «Πολιτική» είναι γενικές. Λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμες κατά το χρόνο συγκέντρωσης τους, ενώ το περιεχόμενο της σχετικής ρήτρας είναι ευδιάκριτο και βρίσκεται σε ευκόλως προσβάσιμο σημείο. Το ανωτέρω ισχύει ιδίως για τις πληροφορίες που αφορούν το σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τη διάρκεια αποθήκευσης τους και τους αποδέκτες αυτών.

  Όλες οι λέξεις, φράσεις και συντομογραφίες που εμφανίζονται στη σελίδα αυτή και ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Αγοραστής, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Ηλεκτρονική Υπηρεσία) θα πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με τον ορισμό τους, όπως αυτός περιέχεται στον Κανονισμό του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος cinema.gr, συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής.

  Σε περίπτωση αμφιβολιών ή αντιφάσεων μεταξύ της Πολιτικής και των συγκαταθέσεων που παρέχονται από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ανεξάρτητα από τις διατάξεις της Πολιτικής, η βάση για τη λήψη και τον καθορισμό από τον Διαχειριστή του πεδίου των δραστηριοτήτων είναι οι οικειοθελείς συναινέσεις ή οι διατάξεις του νόμου. Σε περίπτωση τέτοιας σύγκρουσης μεταξύ της Πολιτικής και του περιεχομένου των ρητρών πληροφόρησης που παρέχει ο Διαχειριστής κατά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων (συνήθως σε έντυπα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα), οι πληροφορίες που πρέπει να ακολουθήσει ο Πελάτης του παρέχονται μέσα στις προαναφερθείσες ρήτρες πληροφοριών.

 2. Ποιος είναι ο Διαχειριστής των Δεδομένων σας;

  AΟ Διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται:

  • - Μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης “cookies” ή άλλης παρεμφερούς τεχνολογίας) άλλων διαύλων επικοινωνίας με τον Πελάτη,
  • - Αποκτώνται βάσει της δραστηριότητας του πελάτη στο Διαδίκτυο, στην Εφαρμογή ή στα φυσικά καταστήματα που ανήκουν στην εταιρεία cinema.gr.

  είναι η εταιρεία cinema.gr, η οποία εδρεύει στην Λάρισα (καταστατική έδρα και διεύθυνση αλληλογραφίας Χαραλαμπίδης – Ελευθερίου Βενιζέλου 92, Τ.Κ. 82100, Χίος, Ελλάδα).

  Με τον δικό μας διαχειριστή προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης στο cinema.gr

  Στην περίπτωση της πρόσθετης συγκατάθεσής σας, οι διαχειριστές των δεδομένων που αποκτήθηκαν με βάση τη δραστηριότητά σας στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως τα cookies, μπορεί επίσης να είναι οι συνεργάτες μας (αναφέρονται παρακάτω στο σημείο 15)

 3. Πως φροντίζουμε για τα δεδομένα σας;

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση αυτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 95/46/EC ((UE.L Journal of Laws No. 119, item 1), εφεξής καλούμενος και «GDPR» (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ), καθώς και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία, λ.χ. αφορούσα τη συνολική διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τις νομικές διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενα «Προσωπικά Δεδομένα»). Αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι το πρόσωπο που δύναται άμεσα ή έμμεσα να αναγνωρισθεί, ιδίως βάσει ενός αναγνωριστικού στοιχείου όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, διαδικτυακά δεδομένα ή έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους παράγοντες που καθορίζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτισμική ή κοινωνική του ταυτότητα.

  Ο Διαχειριστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δεδομένα των υποκειμένων, και ιδιαιτέρως να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ίδιο:

  • - Υπόκεινται σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή για το υποκείμενο των δεδομένων επεξεργασία,
  • - Συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς, δεν υπόκεινται δε σε περαιτέρω επεξεργασία, η οποία δεν συνάδει με τους ανωτέρω σκοπούς,
  • - Είναι επαρκή, σχετικά και περιορίζονται στους αναγκαίους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται τη σχετική επεξεργασία,
  • - Είναι ορθά και ενημερωμένα, όπως απαιτείται,
  • - Διατηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση του υποκειμένου αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο υπέστησαν επεξεργασία,
  • - Υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μέσω των απαιτούμενων τεχνικών μέτρων και οργανωτικών δομών, επαρκής ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία.

  Όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή, αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας, ο «Διαχειριστής» προστατεύει όχι μόνο τους χρήστες που επισκέπτονται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή χρησιμοποιούν την Εφαρμογή, αλλά και τους Πελάτες, οι οποίοι έχουν παραχωρήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στον «Διαχειριστή» χρησιμοποιώντας άλλους διαύλους επικοινωνίας, λ.χ.:

  1. την ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com και άλλες ιστοσελίδες που επισημαίνονται ή συνεπισημαίνονται με την επωνυμία του Facebook (συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων, διεθνών εκδόσεων, widgets, και εκδόσεων για τα κινητά), των οποίων οι αρχές λειτουργίας βασίζονται στις ρυθμίσεις που προβλέπονται ειδικότερα στο https://www.facebook.com/legal/terms, οι οποίες παρέχονται αντίστοιχα από το Facebook Inc. ή το Facebook Ireland Limited (εφ εξής καλούμενη «Υπηρεσία Facebook»), συμπεριλαμβανομένης δια μέσου της λειτουργίας Lead Facebook Ads με στόχο την απευθείας εμπορική προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του Διαχειριστή. Οι κανόνες για την προστασία και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων της Υπηρεσίας Facebook είναι διαθέσιμοι π.χ. στη διεύθυνσηhttps://www.facebook.com/policy.php. Διαχειριστής δεν έχει καμία επιρροή επί του περιεχομένου των κανονισμών της Ιστοσελίδας του Facebook, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  2. ις εφαρμογές για την εκτέλεση διαφημιστικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών, οι οποίες εκτελούνται μέσω της Ιστοσελίδας του Facebook.
 4. Ποιος ο σκοπός συλλογής των προσωπικών δεδομένων και ποια η χρήση τους;

  Κάθε φορά, ο σκοπός και η έκταση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το Διαχειριστή προκύπτουν από τη συγκατάθεση του Πελάτη ή τις διατάξεις του νόμου, και συγκεκριμενοποιούνται ως αποτέλεσμα των ενεργειών που λαμβάνονται από τον Πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή μέσω άλλων διαύλων επικοινωνίας με τον Πελάτη. Για παράδειγμα: (I) Τα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη δύναται να τύχουν επεξεργασίας με σκοπό τη χορήγηση, παρουσίαση ή παροχή προσφορών και προωθητικών ενεργειών, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες κατά το μέγιστο δυνατό στις προτιμήσεις του (που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε αυτό), (II) Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει την αγορά του μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και προτίθεται να κάνει αποκλειστικώς και μόνο κράτηση των επιλεγμένων προϊόντων μέσω αυτού, τα Προσωπικά του Δεδομένα δεν θα είναι διαθέσιμα στην υπηρεσία ταχυμεταφοράς, η οποία θα ολοκληρώσει την αποστολή των προϊόντων κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή.

  Πιθανοί λόγοι επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών από τον Διαχειριστή είναι ιδίως οι κάτωθι:

  1. η σύναψη (ολοκλήρωση) και εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης ή της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Λογαριασμός), ή η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του μελλοντικού Πελάτη, πριν τη σύναψη της Σύμβασης (επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προκειμένου να μπορείτε μέσω του Λογαριασμού σας να απολαύσετε τα οφέλη που προσφέρει, όπως η τοποθέτηση παραγγελιών χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε τις σχετικές φόρμες κάθε φορά, η πρόσβαση στο ιστορικό αγορών σας, η διαχείριση της συναίνεσής σας στην υπηρεσία κ.λπ., και η δυνατότητα σας να χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο μας),
  2. η σύναψη (ολοκλήρωση) και εφαρμογή της Σύμβασης Πώλησης, ή η λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του μελλοντικού Πελάτη, πριν τη σύναψή της (τα προσωπικά σας δεδομένα απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την εκτέλεση της σύμβασης - ειδικότερα, η επιβεβαίωση της υποβολής και η κράτηση ή η αποστολή του επιλεγμένου από εσάς προϊόντος, καθώς και αν είναι απαραίτητο, η επικοινωνία μας μαζί σας για το σκοπό αυτό),
  3. η αποδοχή και επεξεργασία παραπόνων,
  4. η διεξαγωγή διαγωνισμού, ειδικότερα η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού και η απόδοση των δώρων,
  5. η παρουσίαση διαφημίσεων, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Διαχειριστή και των συνεργατών του (τους οποίους η τρέχουσα λίστα δίνεται ως μέρος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος), οι οποίες προορίζονται για όλους τους αποδέκτες, ιδίως για την υλοποίηση της σύμβασης για την παροχή του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter),
  6. η αξιολόγηση και ανάλυση των δραστηριοτήτων και των δεδομένων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων ως μέρος της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (προφίλ), για την παρουσίαση διαφημίσεων γενικού περιεχομένου, προσφορών και προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του Διαχειριστή και των συνεργατών του, έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις του πελάτη (χωρίς, ωστόσο, να επηρεάζουν σημαντικά τις αποφάσεις του), ιδίως με σκοπό την υλοποίηση της σύμβασης για την παροχή του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter), καθώς και για τη στατιστική ανάλυση και ανάλυση της αγοράς,
  7. η επιδίωξη απαιτήσεων αξιώσεων και η υπεράσπιση έναντι αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων τρίτων - αν χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής.
  8. η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από κανονισμούς, π.χ. φορολογικές και λογιστικές διατάξεις, ιδίως στην περίπτωση των επί πληρωμή συμβάσεων,
  9. τήρηση αλληλογραφίας με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής απαντήσεων σε μηνύματα των πελατών.

  Στην περίπτωση των ενηλίκων Πελατών, με την πρόσθετη συγκατάθεση του, τα προσωπικά τους δεδομένα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας με σκοπό την παρουσίαση, δημιουργία, απονομή και Εφαρμογή αποκλειστικώς απευθυνόμενων διαφημίσεων, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) για προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν επιλέξει οι ίδιοι ή οι συνεργάτες, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στις προτιμήσεις του (προφίλ), ως αποτέλεσμα αυτοματοποιημένων αποφάσεων που δύναται να έχουν νομικές επιπτώσεις ή έχουν σημαντική επίπτωση σε αυτούς, για παράδειγμα μέσω βραχυπρόθεσμων εκπτώσεων για ένα συγκεκριμένο προϊόν, νέας παραλαβής στο κατάστημά μας, (αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε πελάτες που δεν είναι ενήλικες ή που είναι ενήλικες αλλά δεν έχουν συναινέσει σε αυτό).

 5. Ποιες προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούμε;

  Ο Διαχειριστής μπορεί να επεξεργαστεί τα ακόλουθα Προσωπικά Δεδομένα του Πελάτη:

  1. για τους χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής:
   • - Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται από το χρήστη καυτά τη συμπλήρωση της φόρμας δημιουργίας Λογαριασμού, τοποθέτησης παραγγελιών ή τοποθέτησης κρατήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση (οδός, αριθμός σπιτιού, αριθμός διαμερίσματος, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), διεύθυνση κατοικίας / εργασίας / καταστατικής / επαγγελματικής έδρας (αν είναι διαφορετική από τη διεύθυνση παράδοσης), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, και στην περίπτωση των Πελατών που δεν είναι καταναλωτές, επιπλέον την επωνυμία της εταιρείας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) καθώς και άλλα δεδομένα που συγκεντρώνονται κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού Καταστήματος ή της Εφαρμογής,
   • - Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται για τη χρήση του Ενημερωτικού Δελτίου, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ή τη φόρμα παραπόνων,
   • - Προσωπικά Δεδομένα τα οποία παρέχονται κατά τη συμμετοχή σε Διαγωνισμούς,

  2. Συμπληρώνοντας τα δεδομένα που περιέχονται στη φόρμα του Lead Facebook Ads ο Χρήστης παρέχει στον Διαχειριστή τα αναφερόμενα στη σχετική φόρμα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ειδικότερα: το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου,
  3. Συμπληρώνοντας τα δεδομένα που περιέχονται στα έντυπα των αιτήσεων που δίνουν τη δυνατότητα στον Διαχειριστή να διεξάγει διαφημιστικές εκστρατείες / διαγωνισμούς στην ιστοσελίδα του στο Facebook, ο Χρήστης παρέχει στον Διαχειριστή τα αναφερόμενα στη φόρμα Προσωπικά Δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικότερα: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση επικοινωνίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, το νούμερο υποδήματος.
 6. Είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία και ποιες οι πιθανές επιπτώσεις άρνησής σας;

  Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων από τον Πελάτη του Ηλεκτρονικού καταστήματος είναι προαιρετική, ωστόσο καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να χρησιμοποιήσει ορισμένες λειτουργίες του καταστήματος, π.χ. για την τοποθέτηση μιας Παραγγελίας, για τη σύναψη και την εκτέλεση της Συμφωνίας Πώλησης, για τη δημιουργία Λογαριασμού, για τη σύναψη και την εκτέλεση της Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών, λήψης του Ενημερωτικού Δελτίου ή χρήσης άλλης φόρμας.

  Κάθε φορά το εύρος των στοιχείων που απαιτούνται για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων επισημαίνεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα (επισημαίνονται τα δεδομένα, η παροχή των οποίων είναι αναγκαία για τη σύναψη της σύμβασης / χρήσης συγκεκριμένης λειτουργίας), στα πλαίσια άλλων διαύλων επικοινωνίας με τον Πελάτη ή στον Κανονισμό. Συνέπεια της μη παροχής προσωπικών δεδομένων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία αποτελεσματικής εκτέλεσης / ολοκλήρωσης των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων.

  Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

 7. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να αποθηκευτούν για την περίοδο χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (αλλά μπορεί να διαγραφούν, τρία χρόνια μετά την τελευταία δραστηριότητα του πελάτη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Για δραστηριότητες προώθησης, έως ότου ο Πελάτης υποβάλλει αντίρρηση, εφόσον σχετίζεται με την τεχνολογία των cookies, και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών τεχνικών θεμάτων, μεταξύ άλλων το χρόνο διαγραφής των αρχείων κατά τη χρήση του προγράμματος περιήγησης, τις ρυθμίσεις συσκευής (σημειώνεται ότι η διαγραφή αρχείων δεν ταυτίζεται πάντα με τη διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων που αποκτώνται μέσω αυτών των αρχείων).

  Εάν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από τη συναίνεση του Πελάτη, τα Προσωπικά Δεδομένα δύναται να υποβάλλονται σε επεξεργασία μέχρι την ανάκλησή της.

  Σε κάθε περίπτωση;

  1. Τα Προσωπικά Δεδομένα θα αποθηκεύονται επίσης όταν νομικές διατάξεις (π.χ. λογιστικές ή φορολογικές) επιβάλλουν την επεξεργασία τους από τον Διαχειριστή,
  2. Θα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει αξιώσεις / απαιτήσεις κατά του Διαχειριστή, προκειμένου να είναι δυνατή η διεκδίκηση αξιώσεων / απαιτήσεων του Διαχειριστή, η επιβεβαίωση ή απόκρουση αξιώσεων / απαιτήσεων τρίτων, και σε κάθε περίπτωση για όσο διάστημα διαρκεί ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων / απαιτήσεων αυτών κατά τον Αστικό Κώδικά.

  Ανάλογα με την έκταση των Προσωπικών Δεδομένων και τους σκοπούς επεξεργασίας τους, μπορούν να αποθηκευτούν για διαφορετική χρονική περίοδο.

  Σε κάθε περίπτωση, ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι μπορεί να κριθεί απαραίτητη.

 8. «Αρχεία cookies»
  1. Ποιους αφορούν τα «cookies»;
  2. Επειδή η χρήση της τεχνολογίας cookies (ή παρόμοια με των cookies λειτουργικότητας τεχνολογία) από τον Διαχειριστή έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με κάθε άτομο που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και την Εφαρμογή, οι ακόλουθες διατάξεις της Πολιτικής ισχύουν για όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και την Εφαρμογή, ανεξάρτητα από το αν είναι και Πελάτες (δηλαδή αν τοποθετούν παραγγελίες, κρατούν τα προϊόντα ή διατηρούν λογαριασμό) (εφεξής καλούμενοι «Επισκέπτες»).

  3. Τι τεχνολογία χρησιμοποιούμε;
  4. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί τεχνολογία που αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται σε Ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή που συνδέεται στο Δίκτυο (συγκεκριμένα χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες λύσεις) προκειμένου να εξασφαλίσει τη διευκόλυνση του χρήστη όταν χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να προσαρμόσει στα ενδιαφέροντα του Επισκέπτη το διαφημιστικό περιεχόμενο του Διαχειριστή, των συνεργατών και διαφημιστών του. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στην Εφαρμογή, ενδέχεται να συλλέγονται αυτόματα δεδομένα σχετικά με τη δραστηριότητα του Επισκέπτη στο Διαδίκτυο.

   Λόγω του γεγονότος ότι ο Διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει λύσεις με λειτουργίες παρόμοιες με τα cookies - οι ακόλουθες διατάξεις της Πολιτικής θα πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα με αυτές τις τεχνολογίες

  5. Τι είναι τα «cookies»
  6. Ένα αρχείο "cookie" είναι μικρά αρχείά κειμένου που αποστέλλονται από το διακομιστή και αποθηκεύονται στη συσκευή του Επισκέπτη (συνήθως στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή σε μια κινητή συσκευή). Συλλέγει πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα για να προσαρμοστεί στους τρόπους με τους οποίους ο Επισκέπτης το χρησιμοποιεί και να συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης της Εφαρμογής (π.χ. σχετικά με τους ιστοτόπους που επισκέφθηκε, τα στοιχεία που έχουν ληφθεί) και τα δεδομένα σχετικά με το όνομα χώρου του παρόχου ή τη χώρα προέλευσης του Επισκέπτη. Η τεχνολογία που καταγράφει και αποκτά πρόσβαση στην ταυτότητα του Επισκέπτη επιτρέπει στην Εφαρμογή να λειτουργεί εκτός σύνδεσης και να αποθηκεύει τις προτιμήσεις του συνδεδεμένου Επισκέπτη. Η Εφαρμογή διατηρεί την τρέχουσα ταυτότητα του Επισκέπτη μέχρι ο Χρήστης να συνδεθεί στην Εφαρμογή, να αλλάξει τον ιστότοπο της Εφαρμογής στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα που λειτουργεί σε άλλη χώρα ή να απεγκαταστήσει (αφαιρέσει) την Εφαρμογή από την κινητή συσκευή.

  7. Συγκεντρώνουν τα cookies τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
  8. Όταν ο Επισκέπτης χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ή την Εφαρμογή, τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής – μπορούν να συλλέγουν όλα τα είδη των πληροφοριών που, κατά κανόνα, δεν αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα (δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση του επισκέπτη). Κάποιες πληροφορίες, ανάλογα με το περιεχόμενο και τη χρήση, μπορούν, ωστόσο, να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο άτομο - αντιστοίχιση ορισμένων συμπεριφορών με ένα συγκεκριμένο Επισκέπτη, π.χ. συνδέοντάς τες (συμπεριφορές) με τα δεδομένα που παρέχονται κατά την δημιουργία ενός Λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα – δύναται να θεωρηθούν Προσωπικά Δεδομένα.

   Σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από cookies, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με ένα συγκεκριμένο άτομο, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας περί Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο / είδος των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies είναι επίσης διαθέσιμες και εύκολα προσβάσιμες για τον Επισκέπτη κατά την πρώτη επίσκεψη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

  9. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε «cookies»
  10. Τα cookies που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως για να καταστήσουν ευκολότερη για τον Επισκέπτη τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής, για παράδειγμα, με την «υπενθύμιση» πληροφοριών, ώστε να μην είναι αναγκαία η εκ νέου παροχή τους, η με την προσαρμογή του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης στις προτιμήσεις του. Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης για την αύξηση της χρηστικότητας και εξατομίκευσης του περιεχομένου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης, δημιουργίας, απόδοσης και υλοποίησης των διαφημίσεων, προσφορών ή προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) που απευθύνονται σε έ3να συγκεκριμένο Επισκέπτη σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα του (ισχύει μόνο για ενήλικες και παρέχοντες τη σχετική συναίνεση).

  11. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των πληροφοριών που προέρχονται από «cookies»;
  12. Ο Επισκέπτης μπορεί να φέρει αντίρρηση στις δράσεις του Διαχειριστή που σχετίζονται με τους ανωτέρω σκοπούς. Ο Επισκέπτης μπορεί να συναινέσει στην παρουσίαση, δημιουργία και προώθηση διαφημίσεων, προσφορών και προωθητικών ενεργειών (εκπτώσεων) που είναι απολύτως προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του, μπορεί δε να ανακαλέσει τη συναίνεση του ανά πάσα στιγμή (χωρίς η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε αυτής).

  13. Τι είδους «cookies» χρησιμοποιούμε και αν είναι επιβλαβη.
  14. Τα αρχεία cookies που χρησιμοποιούνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν είναι επιβλαβή για τον Επισκέπτη ή τον υπολογιστή του / τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται, γι αυτό σας συνιστούμε να μην απενεργοποιήσετε τη χρήση τους στα προγράμματα περιήγησης. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί δύο τύπους: τα περιόδου σύνδεσης, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή του πελάτη έως ότου αποσυνδεθείτε από την ιστοσελίδα ή απενεργοποιήσετε το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης) και τα μόνιμα, που παραμένουν στη συσκευή του Πελάτη κατά το χρόνο που καθορίζεται στις παραμέτρους των αρχείων cookies ή μέχρι να τα διαγράψει χειροκίνητα στο πρόγραμμα περιήγησης.

  15. Για πόσο χρόνο αποθηκεύονται οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα «cookies»;
  16. Λαμβανομένων υπόψη κυρίως των σκοπών και της νομικής βάσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τα cookies, θα μπορούσαν να αποθηκευτούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται στο σημείο 13 της Πολιτικής.

   Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν τα cookies για έναν Επισκέπτη που δεν είναι Πελάτης θα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συναίνεσης. Ο Διαχειριστής μπορεί να διαγράψει Προσωπικά Δεδομένα αν για 3 χρόνια δεν χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προώθησης, εκτός αν ο νόμος υποχρεώνει τον Διαχειριστή να επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα.

   Μέρος των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να αποθηκεύεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδίως στην περίπτωση που ο Επισκέπτης έχει οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι του Διαχειριστή, ή ο Διαχειριστής απαιτείται να αντικρούσει τις αξιώσεις τρίτων εναντίον του. Το εν λόγω διάστημα εξαρτάται από την περίοδο παραγραφής του δικαιώματος, όπως αυτό ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

   Σε κάθε περίπτωση, ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κριθεί απαραίτητη.

  17. Πώς μπορώ να διαγράψω / αποκλείσω τα "cookies";
  18. Ο Επισκέπτης μπορεί να αλλάξει τον τρόπο χρήσης των cookies με τη διαχείριση των εκφρασμένων συγκαταθέσεων ως μέρος των ρυθμίσεων απορρήτου στην ιστοσελίδα μας ή από το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού ή διαγραφής αυτών που προέρχονται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα (και άλλους ιστότοπους). Για να το κάνετε αυτό, αλλάξτε το πρόγραμμα περιήγησης ή τις ρυθμίσεις εφαρμογής. Η μέθοδος αφαίρεσης ποικίλλει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies θα πρέπει να βρίσκονται στην καρτέλα "Βοήθεια" του επιλεγμένου προγράμματος περιήγησης. Η κατάργηση των cookies δεν είναι η ίδια με τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων από τον Διαχειριστή των Προσωπικών Δεδομένων που αποκτήθηκαν μέσω cookies.

   Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, τα cookies μπορούν να τροποποιηθούν από: Εργαλεία -> Επιλογές Internet -> Απόρρητο. στο πρόγραμμα περιήγησης του Mozilla Firefox: Εργαλεία -> Επιλογές -> Απόρρητο. ενώ στο Google Chrome: Ρυθμίσεις -> Εμφάνιση προχωρημένων ρυθμίσεων -> Απόρρητο -> Ρυθμίσεις περιεχομένου -> Cookies.

   Οι διαδρομές πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται.

   Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies σε κινητό τηλέφωνο ή άλλη κινητή συσκευή μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο χρήστη / οδηγό χρήστη ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή κινητής συσκευής.

   Είναι επίσης δυνατό να αποκλείσετε τα cookies τρίτων με την ταυτόχρονη αποδοχή των cookies που χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Διαχειριστή (η επιλογή "μπλοκάρει τα cookies των τρίτων").

  19. Ποιες θα είναι οι συνέπειες της κατάργησης ή του αποκλεισμού των "cookies";
  20. Ο περιορισμός της χρήσης των cookies σε μια δεδομένη συσκευή καθιστά αδύνατη ή παρεμποδίζει σημαντικά την ορθή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, για παράδειγμα μπορεί να συνδεθεί με την αδυναμία διατήρησης της περιόδου σύνδεσης.

 9. Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

  Ο οποιοσδήποτε έχει ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον Διαχειριστή αποστέλλοντας ταχυδρομική επιστολή ή ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση του Διαχειριστή που αναγράφεται στην εισαγωγή της Πολιτικής, ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο που αναγράφεται στην εισαγωγή της Πολιτικής ή στη σελίδα του διαχειριστή Facebook.

  Ο Διαχειριστής αποθηκεύει την αλληλογραφία για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και την καλύτερη και ταχύτερη ανταπόκριση σε τυχόν ερωτήματα, καθώς και στο πλαίσιο διευθέτησης παραπόνων/καταγγελιών καθώς και αποφάσεων οι οποίες απορρέουν από Διοικητικές παρεμβάσεις για το συγκεκριμένο λογαριασμό. Οι διευθύνσεις και τα δεδομένα που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό δεν θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία με τον Πελάτη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας.

  Σε περίπτωση επικοινωνίας με τον Διαχειριστή για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών (π.χ. υποβολή καταγγελίας με τη χρήση της φόρμας), ο Διαχειριστής μπορεί να ζητήσει και πάλι από το άτομο να παράσχει δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, π.χ. με τη μορφή ονόματος, επωνύμου, ηλεκτρονικής διεύθυνσης κ.λπ. για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του και να επιτρέψει την επιστροφή της επικοινωνίας σε ένα συγκεκριμένο θέμα και να εκτελέσει την ενέργεια που ζητήθηκε. Η παροχή αυτών των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητη η διεξαγωγή δραστηριοτήτων ή την απόκτηση πληροφοριών που ενδιαφέρουν το άτομο.

 10. Από ποτέ ισχύει η παρούσα έκδοση Πολιτικής;

  Η παρούσα έκδοση Πολιτικής ισχύει από 24.05.2018